MENU

2. schůze rodičů před hlavní části sezóny 2018/2019

Již druhá organizační schůze s rodiči malých hokejových býků se uskuteční tento čtvrtek 09. 08. 2018.

Tato schůze před hlavní části sezóny 2018/2019 se uskuteční opět v bufetu. Na programu bude rámcový plán hlavní části sezóny 2018/2019, fasování výstroje a organizační věci jednotlivých kategorií.

16:00 – 16:45 – 3., 4. hokejová třída (ročníky 2009 a 2010)

17:00 – 17:45 – Mladší žáci (ročníky 2007 a 2008)

17:45 – 18:30 – Starší žáci (ročníky 2005 a 2006)

18:30 – 19:15 – 1., 2. hokejová třída + PŘÍPRAVKA (ročníky 2010 a mladší)

Sdílet článek