MENU

Co dělat o prázdninách

Pravidlo 10 000 hodin, aneb když talent sám o sobě nestačí. Pravidlo říká, že pokud chceme být mistrem v jakémkoliv oboru, měly bychom mít odtrénováno 10 000 hodin během 10ti let. Když si toto číslo převedeme na dny, je to něco pod 3 hodiny tréninku denně.

O prázdninách mohou děti také trénovat a připočítávat si tak malé krůčky k pravidlu 10 000 hodin. Ne ve smyslu, jak si většina lidí představuje trénink na ledě, ale toto období je vhodné pro rozvoj všestrannosti. Už jen to, když děti budou hrát fotbal, basketbal, tenis či jiné sporty, rozvíjí tím svůj pohybový fond a děti potřebují být v pohybu a jakýkoliv druh pohybu je pro ně pouze přínosem. Mnoho druhů pohybu je současně pro děti kompenzačním cvičením jejich jednostranného zatěžování, například plavání.

Pokud se někomu už bude stýskat po hokeji a ledové ploše, může svůj volný čas věnovat technice hole. K těmto cvikům, trenér Bolek připravil video.

Nácvik techniky s holí
trénink se dá provádět prakticky všude, potřebujeme k tomu jen hokejku a například tenisový míček (vhodnější je golfový míček, nebo dřevěná či kovová kulička) a kousek plochy s tvrdším povrchem. Zvládnout tuto činnost je velmi důležité pro další hokejový růst sportovce. Cvičení není náročné na energetický výdej, proto je možné jej provádět kdykoliv, kdy malý sportovec bude chtít.
1. Driblink – v základním hokejovém postavení, dbát na správné držení těla, pokrčené nohy, zaujmout takové postavení, aby hráč periferně viděl míček a zároveň sledoval, co se děje kolem něj (v zápase dribluji a zároveň hledám spoluhráče pro přihrávku)
2. Driblink – vpravo nebo vlevo, nohy jsou pořád směrem dopředu, ramena mírně vytočená buď doprava, nebo doleva. Záleží podle toho, na kterou stranu driblink provádím.
3. Driblink – spojení všech tří situací v jeden celek, 15s dribluji před sebou,15s vedle sebe napravo a 15s nalevo.
4. Driblink – na místě před tělem a dlouhé pouštění míčku doprava, opět driblink před tělem a pouštění míčku doleva. Celou situaci opakuji několikrát po sobě.
5. Driblink – před tělem a pohyb v žebříku, ten si křídou nakreslím na zem a můžu trénovat:
a. chůze bokem
b. skoky na jedné noze
c. 3 kroky nebo tři skoky vpravo a následně vlevo a neustále dribluji
6. Přihrávky o mantinel nebo dřevěný hranol přihrávám forhendem a přijímám bekhendem, nezapomínám, že vše provádím na pokrčených nohou

Rodiče netlačte na děti stylem, dneska musíš hodinu trénovat! Ne! Jsou to doporučení co dělat, když děti budou sami chtít něco hokejového dělat. Pokud můžete, zapojte se do cvičení s dětmi, hned to pro ně bude zábavnější. Jednotlivá cvičení provádíme 20 – 30 sec. Odpočinek 30sec. Během jednotlivých cvičení dbám na kvalitu provedení. Začínám pomalým tempem a postupně zrychluji k úplné dokonalosti.

Trénink rychlosti:
tréninkové prostředky rychlosti mimo led. Cvičení běžeckého charakteru (do 30 metrů), odpočinek mezi jednotlivými běhy 1: 10, tzn. 5sekund běhu a 50 sekund odpočinku.
1. překážkové dráhy v lese, běh v korytu řeky po kamenech
2. slalomový běh v lese, křídou si označím stromy, kterých se musím dotknout
3. běhy s prudkými změnami směru, vpřed vzad a do stran. Hodně důležité!!!!
4. různé druhy her a honiček

Trénink obratnosti:
Nedílnou součástí každého hokejisty je dobrá obratnost. Začínáme s jednoduchými prvky – kotoul vpřed, kotoul vzad, hvězda, přemet, salto. Přidávat na jejich obtížnostech, kotoul vpřed s výskokem a otočkou do kotoulu vzad. Vyhodím nad sebe míč, provedu kotoul a míč chytím ve stoje. Kombinovat již osvojené dovednosti, několik činností spojíme najednou, např. kotoul – výskok – obrat – kotoul vzad – hvězda na obě strany.

Trénink síly (silové schopnosti) jsou podpůrnou schopností sloužící pro rozvoj rychlostních a obratnostních schopností:
Jak na to, když ještě nemůžu cvičit s činkami. Provádíme různé zápasení, přetahování, přetlačování, vyvíjení tlaku proti stěně. Cvičení ve stižených podmínkách, běh ve vodě, v písku, běh do kopce.
Přirozené posilování vlastní hmotnosti – kliky, shyby, šplh
Výbušnou sílu natrénuji skokovým cvičením – nakreslím si na zem kruhy různě daleko od sebe a provádím skoky do stran dopředu, dozadu, skoky na jedné noze atd. Házení předmětů jednou rukou, dvěma rukama.

Trénink vytrvalosti (vytrvalostních schopností)
Vytrvalost je schopnost dlouhodobě vykonávat určitou činnost, její intenzita není maximální. Natrénujeme ji výšlapem na hory, provádíme různé hry (fotbal, basketbal, házená), jízdou na kole, během v terénu (doba trvání 30min. a více). Tepová frekvence 130 – 150 tepů za min.

Tímto článkem se můžete inspirovat a cvičení přizpůsobit k věku malého hokejisty. Každý pohyb, každá minuta, kdy s dětmi budete sportovat, je jen a jen velké plus.
Krásné prázdniny a hodně zdaru v tréninku přeje kolektiv trenérů HC BÝCI KARVINÁ.
Článek zpracoval Petr Bolek.

Sdílet článek